dinsdag 17 maart 2015

Waarom ik Python leuker vind dan PHP: zoek de oudste X bestanden.

Hoe haal je in PHP alle bestanden behalve de nieuwsste X op? Dat word een lus om door de lijst heen te wandelen en hem te sorteren, en een array_slice() om alles behalve de laatsste X terug te geven. Al met al een hoop gedoe voor iets wat zo simpel te definieren is.

In Python is het één regel:
files = sorted(glob.glob('*'), key=os.path.getctime)[:-1]
glob haalt een lijst van bestanden die voldoen aan een patroon (b.v. '*.jpg'). sorted() sorteert die lijst op basis van de inhoud van de getctime van elk item en de [:-1] geeft alles behalve het laatste item terug.