zondag 24 augustus 2014

HSTORE, JSON en het relationele datamodel.

Onlangs zei iemand tegen mij dat datatypen zoals HSTORE en JSON strict genomen niet thuishoren in een relationeel datamodel en dat zij die het wel gebruiken dus fout bezig zijn.

Het antwoord dat ik hem gaf plaats ik ook hier, met wat extra's.

HSTORE is niet bedoeld voor data waarin relaties afgedwongen moeten worden. Het is bedoeld voor data die "schemaloos" is. Echte schemaloze data bestaat niet (hoe zou je data moeten verwerken als je geen idee hebt wat het formaat van de data is?) maar er bestaat wel data waarvan het schema complex of veranderlijk is waardoor het niet meer realistisch is om het schema uit te werken en de data op te slaan in een genormaliseerd datamodel.

Voor díé data is HSTORE bedoeld. Via HSTORE kun je willekeurige data in een record opslaan als key/value pairs.

Het klassieke voorbeeld van data sie in een HSTORE thuishoort zijn producteigenschappen. Elke fabrikant levert zijn eigen lijst van gegevens over een product. Sommige gegevens worden door alle fabrikanten meegegeven, anderen alleen door bepaalde fabrikanten. Het is niet realistisch om een lijst op te stellen van alle mogelijke attributen die een fabrikant mee zou kunnen gaan willen geven, dus als je deze data wilt kunnen opslaan dan kom je uit op een Entity-Attribute-Value tabel, een tabel met het id van het product, de naam van de eigenschap en de waarde die de fabrikant voor die eigenschap meegeeft.

Voordeel van een EAV tabel is dat je er alles in kwijt kunt als een key/value pair, nadeel is dat je de values niet relationeel kunt verbinden aan een tabel van toegestane waarden, omdat je niet weet onder welke key de fabrikant een eigenschap gaat aanleveren en al helemaal niet in welk formaat de fabrikant de value aan gaat leveren, noemt hij de kleur van een broek "Blauw", "Azuur Blauw", of  "Tricky Blue"?

Wat dat betreft is het dus exact hetzelfde als een HSTORE; een key/value pair waarin je niets kunt afdwingen zonder kunstgrepen. De HSTORE is alleen ogelooflijk veel sneller om uit te lezen dan een EAV. Er komt geen subquery, JOIN of GROUP BY aan te pas.

Het JSON datatype doet daar nog een schepje bovenop omdat je JSON datastructuren die je bijvoorbeeld doorkrijgt vanuit een CMS direct op kunt slaan als JSON, terwijl de data wel indexeerbaar en doorzoekbaar is.

Uiteraard kun je alles wat HSTORE en JSON doen ook in reguliere SQL nabouwen, maar dat is complexer en de oplossing is uiteindelijk trager.

woensdag 13 augustus 2014

Why I like PostgreSQL more than MySQL: UNSIGNED fails.

Take the following piece of SQL:


DROP TABLE IF EXISTS foo;
CREATE TEMPORARY TABLE foo (a INTEGER, b INTEGER UNSIGNED);
INSERT INTO foo (a,b) VALUES (-20, 3);
SELECT a+b FROM foo;

That just adds -20 and 3 to return -17, right?

Wrong:

SQL Error (1690): BIGINT UNSIGNED value is out of range in '(`wv`.`foo`.`a` + `wv`.`foo`.`b`)'

Something does not fit into an BIGINT UNSIGNED, and I would agree that -20 and -17 don't fit, but there is no BIGINT UNSIGNED in the entire table.Obviously, adding two INTEGER values could possibly give a number the size of a BIGINT, but if one of the source values is SIGNED then the output certainly must be SIGNED aswel.

Solution? Use CAST() to mangle the INTEGER UNSIGNED into an INTEGER SIGNED, then it works. It cannot hold the values you wanted anymore, but MySQL doesn't care.

PostgreSQL doesn't do SIGNED and UNSIGNED, so it doesn't suffer from this casting crap.


Why I like PostgreSQL more than MySQL: Hamster and Chipmunk!

If you're involved with embedded electronics then you'll know about the Raspberry Pi, a single board computer with the surface area of a creditcard, that runs Linux.  Such devices are often used as autonomous little brains inside clever devices that monitor, control, play sound and video files, and are even used as cheap computers for schools. Clever devices need clever data storage, so PostgreSQL is an obvious choice.

The good folks that develop PostgreSQL have a buildfarm that tests the functionality of PostgreSQL on many different hardware platforms and operating systems, and Rasberry-Pi is one of them. The two little critters that do the work are called Hamster and Chipmunk.

One more reason why I prefer PostgreSQL.

donderdag 7 augustus 2014

Please, stop calling every remote controlled thing a drone.

Dear people,

A remotely controlled toy aircraft is not a drone, it's a toy remotely controlled aircraft. Stop trying to be interesting by calling them drones.

Thanks.