zondag 24 juni 2012

PgSQL EXECUTE USING

Dynamische queries binnen plpsql functions moesten vroeger worden voorzien van escape functies, maar sinds 8.4 is er EXECUTE ... USING velden

Dit werkt op dezelfde manier als een stored function en zorgt voor het escapen.


EXECUTE 'SELECT to_date($1, $2)' USING '17-DEC-80', 'DD-MON-YY';