zondag 18 maart 2012

Tijden afronden op kwartieren

Het gebeurt zo vaak een het is zo simpel.

PostgrreSQL:

SELECT TO_CHAR(TO_TIMESTAMP(ROUND(DATE_PART('EPOCH', NOW())/(15*60))*(15*60)), 'HH24:MI:SS') 

In MySQL:
 SELECT FROM_UNIXTIME(ROUND(UNIX_TIMESTAMP(now())/(15*60))*15*60);