zondag 18 maart 2012

Tijden afronden op kwartieren

Het gebeurt zo vaak een het is zo simpel.

PostgrreSQL:

SELECT TO_CHAR(TO_TIMESTAMP(ROUND(DATE_PART('EPOCH', NOW())/(15*60))*(15*60)), 'HH24:MI:SS') 

In MySQL:
 SELECT FROM_UNIXTIME(ROUND(UNIX_TIMESTAMP(now())/(15*60))*15*60); 

zaterdag 17 maart 2012

Performance monitoring met pg_stat_statements

Een van de ondergeschoven kindjes in de wereld van de performance monitorring is pg_stat_statements http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/pgstatstatements.html

Zoals op die pagina ook gedemonstreerd wordt kun je hiermee loggen welke queries er zijn uitgevoerd en hoe lang dat duurde.

Een van de prettige dingen hiervan is dat het telt hoevaak elke query is uitgevoerd en hoe lang dat in totaal heeft geduurd. Dit levert interessante informatie op omdat een query die per run heel snel is toch een performance probleem kan zijn als hij buitensporig vaak wordt aangeroepen.