woensdag 7 december 2011

SQL brokjes, deel 24, CAST()

CAST() kan een boolean omzetten naar een integer en integers kun je optellen.

Dat maakt het onder andere mogelijk om binnene en groep te tellen hoeveel keer een bepaalde waarde voorkwam:

SELECT
SUM(CAST(veld=5 AS INTEGER)) AS aantal_veld_is_5
, SUM(CAST(veld=13 AS INTEGER)) AS aantal_veld_is_13
, iets
FROM tabel
GROUP BY iets;